ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΠΚΑ: «Πετύχαμε πολλά… δικαιούμαστε περισσότερα»


Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


Πραγματοποιήθηκε, η Τακτική Απολογιστική και Εκλογική Γενική Συνέλευση των μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ. Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του ΚΕ.Π.ΚΑ., για το 2013, εγκρίθηκαν, ομόφωνα.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «πιστεύουμε ότι ο απολογισμός μας είναι πλούσιος.

Οι παρακάτω αριθμοί αποδεικνύουν την καθημερινή παρουσία της οργάνωσής μας, τη δράση μας και τους αγώνες μας, για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών:
• Δεχτήκαμε 2.451 επιστολές, τις οποίες επεξεργαστήκαμε, αξιοποιήσαμε, ή σχολιάσαμε και απαντήσαμε.
• Αποστείλαμε 1.644 επιστολές, με παρεμβάσεις, καταγγελίες, προτάσεις, για επίλυση προβλημάτων της αγοράς, σε διάφορους φορείς, όπως: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ευρωβουλευτές, Βουλευτές, Επιτροπές, Οργανισμούς, κ.λπ.
• Ασχοληθήκαμε, με 114 θέματα.
• Εκπροσωπήσαμε τους καταναλωτές, σε 153 συνεδριάσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις επιτροπών και φορέων, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
• Ήμασταν βασικοί ομιλητές, σε 20 ημερίδες.
• Εκδώσαμε 91 δελτία τύπου.
• Εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 2.000 μικρούς και ενήλικες καταναλωτές.
• Αναλάβαμε πρωτοβουλίες και δράση, για 79 ειδικά θέματα. Πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε ειδικό θέμα απαίτησε μια σειρά επιστολών (εισερχομένων και εξερχόμενων).
• Διενεργήσαμε 7 έρευνες.
• Λάβαμε μέρος, σε 24 έρευνες.
• Κατατέθηκαν 34 ερωτήσεις, στη Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για θέματα, που έθεσε το ΚΕ.Π.ΚΑ.
• Διαχειριστήκαμε 5.908 παράπονα – καταγγελίες καταναλωτών.
• Με την παρέμβασή μας, τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν 278.979,75 ευρώ.
• Πετύχαμε 786 συνεντεύξεις και καταχωρήσεις, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ραδιόφωνα, σε εφημερίδες και περιοδικά (118 τηλεοπτικές, 72 ραδιοφωνικές εκπομπές, 38 συνεντεύξεις, σε εφημερίδες και περιοδικά και 558 καταχωρήσεις δελτίων τύπου μας).
• Δεχτήκαμε 11.600 επισκέψεις, κατά μέσο όρο, ανά μήνα, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Η σημαντικότερη προσφορά του ΚΕ.Π.ΚΑ., σε όλους τους καταναλωτές (όχι μόνο στα μέλη) είναι η παρέμβασή μας, για τη δημιουργία, συμπλήρωση, ή αλλαγή της νομοθεσίας, που προστατεύει τους καταναλωτές, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αυτή η δράση μας, μας βοηθάει στο να πετυχαίνουμε σημαντικά αποτελέσματα, προς άμεσο όφελος των καταναλωτών. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποια παραδείγματα:

1. Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 278.979,75 ευρώ. Αναλυτικά από:
• Χρέη, που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 159.907,43 ευρώ,
• Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 52.553,48 ευρώ,
• Αποζημίωση, για ελαττωματικά προϊόντα: 30.349,64 ευρώ,
• Επιστροφές, από καταβαλλόμενα ποσά, φόρου β’ κατοικίας (Χαράτσι Β΄κατοικίας στη Χαλκιδική): 6.742,98 ευρώ,
• Αποζημίωση από ΔΕΗ: 6.600 ευρώ,
• Επιστροφές, από παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές: 5.000 ευρώ,
• Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 3.672,48,
• Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 3.409,78 ευρώ,
• Αποζημιώσεις, από ασφαλιστικές υπηρεσίες: 3.104,08 ευρώ,
• Αντιλογισμούς χρεώσεων Τραπεζών: 2.969,76 ευρώ,
• Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 2.770 ευρώ
• Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 848,76 ευρώ,
• Αποζημιώσεις, από κακή εξυπηρέτηση από ελεύθερους επαγγελματίες: 454 ευρώ,
• Επιστροφή, από νοσήλια: 337,36 ευρώ και
• Αποζημιώσεις, από ΕΠΑ: 260 ευρώ
2. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνδράμει τα μέλη του, στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων καταναλωτών. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας:
• Περισσότεροι, από 1.390 καταναλωτές ζήτησαν πληροφόρηση και συμβουλές, από το ΚΕ.Π.ΚΑ., είτε τηλεφωνικά, είτε επισκεπτόμενοι τα γραφεία μας. Ακόμη περισσότεροι βρήκαν τις πληροφορίες αυτές, στην ιστοσελίδα μας, ή στους λογαριασμούς μας, στο facebook και στο twitter.
• 176 καταναλωτές γράφτηκαν μέλη, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Όλοι αυτοί παρέλαβαν ενημερωτικό υλικό και αιτήσεις, για τις τράπεζες, ώστε να ξεκινήσουν τη διαδικασία.
• 113 καταναλωτές κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους.
• 113 καταναλωτές συναντήθηκαν, με τους ειδικούς του ΚΕ.Π.ΚΑ. και προετοιμάστηκαν οι προτάσεις, προς τις τράπεζες.
• 98 φάκελοι απεστάλησαν, προς τις τράπεζες. Πρέπει να επισημάνουμε ότι κάθε φάκελος αφορά ένα ή και περισσότερους καταναλωτές (οικογένεια), 1 έως και 13 τράπεζες, 1 έως και 77 χρηματοδοτικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι οι 98 φάκελοι, που απεστάλησαν, στις τράπεζες, αντιστοιχούν, σε 426 σχέδια ρύθμισης οφειλών.
• Εκδόθηκαν 208 βεβαιώσεις αποτυχίας.
Μεταξύ άλλων, αναγκάστηκε ο κ. Μισέλ Μπαρνιέ, Επίτροπος Ενιαίας Αγοράς, να παραδεχτεί ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεσμεύτηκε να το εξαιρέσει, από την Οδηγία, για τις συμβάσεις παραχώρησης. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε, στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, για το νερό, όπου συλλέχθηκαν 1,9 εκατομμύρια υπογραφές, από 28 κράτη-μέλη.

Τέλος, στα χρηματικά ποσά, που κέρδισαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., ως αποζημιώσεις, με τη μεσολάβησή μας, πρέπει να προσθέτουμε, κάθε χρόνο, περίπου 3.000.000 ευρώ, που αφορούν το «χαράτσι» της Χαλκιδικής, για 55.000 οικογένειες – κατόχους β’ κατοικίας, στο Νομό Χαλκιδικής, το οποίο καταργήθηκε, από 1/1/2008, έπειτα από αγώνες χρόνων του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Η δύναμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. βασίζεται στον εθελοντισμό, στη διαφάνεια, στη δημοκρατική νομιμοποίηση, στην ανεξαρτησία και στην αποτελεσματικότητα.

Σύνθημά μας:

Γνωρίζω
Συνειδητοποιώ
Οργανώνομαι
Προστατεύομαι

Καλούμε όλους τους Έλληνες Καταναλωτές να γίνουν μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., για να δυναμώσουμε τη φωνή μας και να πολλαπλασιάσουμε τη δύναμη και τα θετικά αποτελέσματα».

FavoriteLoadingΠροσθήκη στα "Αγαπημένα"


map
Το magnesianews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες, να είναι στα ελληνικά (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα.Σε περίπτωση που κάποιος θίγεται προσωπικά από κάποιο σχόλιο αναγνώστη παρακαλούμε να επικοινωνήσει με το 24210 85531 ή να στείλει μήνυμα στη διεύθυνση editor@magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.