Πηγή έμπνευσης αποτέλεσαν οι αλατιέρες του δήμου Θεσσαλονίκης, με τα σχόλια που ακούστηκαν στο σύνολο τους να είναι κυρίως διθυραμβικά.

Αφορμή αποτέλεσε το παγωμένο αλάτι, ενώ από την μεριά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι «Το ανέκδοτο της χρονιάς θα είναι οι αλατιέρες του Μπουτάρη».​

Η παραπάνω δήλωση έδωσε το έναυσμα στους «The New Liberals», να δημιουργήσουν ένα άσμα με τίτλο «Η αλατιέρα Κυρ – Γιάννης 2017 edition»