Αρχές, Θέσεις και Άξονες του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για την Υγεία

Γράφει ο κ. Σπύρος Λεμονής Ιατρός Καρδιολόγος Υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Μαγνησίας

• Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. θεωρεί ότι η υγεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό και ως εκ τούτου, σημαντικό και αναφαίρετο δικαίωμα όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων.
• Βασική αρχή που καθορίζει τη στρατηγική μας στόχευση είναι αυτή της καθολικής, ισότιμης, έγκαιρης και ποιοτικής πρόσβασης όλων των κατοίκων της χώρας στις υπηρεσίες υγείας.
• Στρατηγική μας στόχευση ο αναπροσανατολισμός του υγειονομικού συστήματος προς την ΠΦΥ που εδράζεται στην ολιστική προσέγγιση για την υγεία και στη θεώρηση της νόσου ως πολυπαραγοντικού προβλήματος.
• Προάσπιση της υγείας δε σημαίνει μόνο διεκδίκηση καλύτερων υπηρεσιών υγείας. Η παράμετρος της υγείας οφείλει να διαπερνά κάθε πολιτική που αφορά σε τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
• Είναι βασική μας αρχή η καθολικότητα στην παροχή υπηρεσιών. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα διατηρήσει την τριμερή χρηματοδότηση του υγειονομικού συστήματος και θα ενισχύσει , στο μέτρο του δυνατού, το σκέλος της κρατικής χρηματοδότησης, ενώ, παράλληλα, η επανεκκίνηση της οικονομίας θα αυξήσει τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Με προϋπόθεση, αφενός, την προώθηση και εφαρμογή ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος και, αφετέρου, την κατάκτηση του στόχου για ένα ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα υγείας, θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να εξετάσουμε την επιλογή του στρατηγικού στόχου της χρηματοδότησης του συστήματος υγείας αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπερβαίνοντας και με αυτόν τον τρόπο τις όποιες αντιλήψεις και πρακτικές ανταποδοτικότητας.
(Πηγή: syriza.gr)