1.800 ευρώ ζητά από τον Ολυμπιακό Β. η ΕΤΑΔ για το Πανθεσσαλικό

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ορίζει ως τιμή εκκίνησης για την ανάδειξη πλειοδότη τα 1800 ευρώ προ ΦΠΑ, κάτι που σημαίνει ότι, αν ο Ολυμπιακός Βόλου θελήσει να αποκτήσει το Στάδιο, πρέπει μίνιμουμ να προσφέρει αυτό το ποσό, που μαζί με τον ΦΠΑ θα ξεπεράσει τα 2.000 ευρώ.

Οι χώροι που θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί μία ομάδα που θα πλειοδοτήσει είναι οι εξής:

Κεντρικό γήπεδο ποδοσφαίρου (αγωνιστικός χώρος)

-Βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου

-Κεντρικά αποδυτήρια

-Αίθουσα συνέντευξης τύπου ομάδων

-Εκδοτήρια εισιτηρίων

-Ιατρείο

-Κλειστά δημοσιογραφικά θεωρεία

-WC θεατών κερκίδων και ΑΜΕΑ

-Γραφειακοί χώροι

-Βοηθητικός χώρος έναντι των κεντρικών αποδυτηρίων για κάλυψη αναγκών

-Κεντρική αποθήκη υλικού για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων μόνο

Η ΕΤΑΔ ορίζει ότι στο καταβαλλόμενο αντάλλαγμα για τη χρήση του Σταδίου περιλαμβάνεται η συνήθης κατανάλωση παροχών Οργανισμών Κοινής αφέλειας, με εξαίρεση τη δαπάνη κατανάλωσης ρεύματος κατά τη διεξαγωγή αγώνων ή ηλεκτρικών συσκευών, η οποία θα επιμετράται από τον Υπεύθυνο του Περιφερειακού Κλιμακίου Βόλου της ΕΤΑΔ και θα τιμολογείται ξεχωριστό από το μηνιαίο αντάλλαγμα.

Επίσης ορίζεται ότι η χρήση των χώρων θα γίνει μόνο για αθλητικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση των χώρων, ούτε ο πλειοδότης έχει δικαίωμα οποιοσδήποτε υπομίσθωσης μέρους ή του συνόλου των χώρων, έναντι ή άνευ ανταλλάγματος, ούτε και είσπραξη οιουδήποτε ποσού, σχετιζόμενου με τη χρήση των χώρων.