Γενική Συνέλευση στην ΕΠΣΘ την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου

Κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ της ΕΠΣ Θεσσαλίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της Ενώσεώς μας, συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του ισογείου στα γραφεία της Ενώσεως (Μυτιλήνης και Κυρίλλου) για την 29/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας την ίδια ημέρα και τόπο και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Εκλογή γραμματέων Γενικής Συνέλευσης

-Επικύρωση πληρεξούσιων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παριστάμενων μελών, επικύρωση πρακτικών Γενικής Συνελεύσεων ΕΠΣΘ της 31 Μαρτίου 2021

-Έγκριση προϋπολογισμού ΕΠΣΥ έτους 2022

-Έγκριση τροποποιημένου καταστατικού ΕΠΣΘ

 

Σημειώνεται ότι λόγω των ειδικών συνθηκών Υγείας που επικρατούν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με τη σύγχρονη χρήση μέσων τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη) και θα σταλεί ο ειδικός σύνδεσμος στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των Σωματείων.