Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ

Στις 11 ή στις 12 Δεκεμβρίου στη Λαμία ή στην Τρίπολη, σε περίπτωση προβλήματος λόγω κορωνοϊού, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας διοίκησης στην Ομοσπονδία.

Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα και στις δύο προαναφερθείσες πόλεις, το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος, αναλόγως των επιδημιολογικών συνθηκών που θα επικρατούν λόγω του COVID 19, να αλλάξει τον τόπο διεξαγωγής (πόλη και χώρο), ενημερώνοντας με σχετική ανακοίνωση τα σωματεία-μέλη προ τριών τουλάχιστον ημερών.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης έχουν ως εξής:

1.Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2.Λήψη επικυρωτικής απόφασης διαγραφής σωματείων – μελών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού.

  1. α. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2020 μέχρι 11/12/2020. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης.

β. Οικονομικός και Ταμειακός απολογισμός εσόδων – εξόδων από 1/1/2020 μέχρι 31/10/2020.

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ανωτέρω περίοδο και Απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

4.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία, υπό την Προεδρία Δικαστικού Αντιπροσώπου θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

5.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από τον Πρόεδρο, 20 τακτικών μελών και πέντε αναπληρωματικών και Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούμενης από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη.

6.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου του ΣΕΓΑΣ στην ΕΟΕ, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΟΕ (άρθρο 7 παρ. 2β) (Ν. 4639/2019 άρθρο 13 όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4726/2020) και άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 12 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10 πμ στον ίδιο τόπο και χώρο με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.