ΚΟΕ: Μέτρα στήριξης για τα σωματεία

Η ΚΟΕ, υλοποιώντας την από 27 Απριλίου 2020 απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, που επικυρώθηκε στις 8 Μαΐου 2020 από το Δ.Σ, για συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των σωματείων – μελών της, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού covid 19  και συνεκτιμώντας το γεγονός ότι η πανδημία είναι σε εξέλιξη με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στα σωματεία – μέλη της, με νέα απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της πήρε αποφάσεις για την οικονομική ελάφρυνση των σωματείων.

Συγκεκριμένα αποφάσισε τα εξής:

-Έως το τέλος του 2020, τα Σωματεία – μέλη της, να μην καταβάλουν κανένα παράβολο συμμετοχής σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις, όλων των αθλημάτων της Ομοσπονδίας

-Τα παράβολα εγγραφών και μετεγγραφών αθλητών / τριών, να μειωθούν κατά 50% από τα μέχρι τώρα ισχύοντα, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν μη Έλληνες, Κύπριους και Ομογενείς αθλητές / τριες