Με 20 αθλητές και πολλές επιτυχίες ο Ν.Ο.Β.-Α. σε αγώνες στη Λάρισα

Το διήμερο 24-25 Ιουνίου

Το διήμερο 24-25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν κολυμβητικοί αγώνες στη Λάρισα, προαγωνιστικών και Αγωνιστικών κατηγοριών . Ο Ν.Ο.Β-Α, συμμετείχε με 39 αθλητές στην προαγωνιστική Κατηγορία σε Σύνολο 700. Επίσης, πραγματοποιήθηκε το Περιφερειακό Πρωτάθλημα της Αγωνιστικής Κατηγορίας. Ο Ν.Ο.Β-Α συμμετείχε με 20 Αθλητές σε σύνολο 300.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα αναλυτικά:
Προαγωνιστική Κατηγορία
Ατομικά
Κορίτσια 9 ετών: Φαράντου Μαρία, Κώστογλου Καρυοφυλλιά, Χατζηνικολάου Λυδία,
Πολύζου Ελευθερία, Αραμπατζή Ελευθερία, Αγραφιώτη Χρύσα, Ιωάννου Ιωάννα
Αγόρια 9 ετών: Παπαγιάννης Ανδρέας, Παπαλαγούρος Απόστολος, Τσίτογλου Πρόδρομος,
Βλόντζος Βασίλειος
Κορίτσια 10 ετών: Λέτσα Ευθαλία, Ντέντα Ελπίδα, Σερμέτη Μαρία-Γεωργία, Μέτσκα
Μελίνα, Δημοπούλου Καλλιόπη 1 η θέση 100μ ελεύθερο & 1 η θέση 50μ ελεύθερο & 2 η θέση
200μ ελεύθερο, Μπουραζά Ρωξάνη, Φαράντου Πολύμνια
Αγόρια 10 ετών: Ρεντινιώτης Δημήτριος 2 η θέση 50μ πεταλούδα & 2 η θέση 100μ ύπτιο,
Σουίνι Μάριος 3 η θέση 50μ ελεύθερο & 3 η θέση 200μ ελεύθερο, Σουίνι Ευστάθιος,
Μπακάσης Αλέξανδρος
Κορίτσια 11 ετών: Βυσανλή Μελίνα 2 η θέση 50μ πεταλούδα & 3 η θέση 200μ πρόσθιο, Χατζή
Μαριάννα, Κολυμπάση Στυλιανή
Αγόρια 11 ετών: Λιάρος Γεώργιος 1 η θέση 100μ πεταλούδα & 2 η θέση 50μ πεταλούδα & 2 η
θέση 200μ Μ.Α., Ζαφειράκος Ηλίας 2 η θέση 50μ ελεύθερο & 2 η θέση 200μ ελεύθερο & 3 η
θέση 50μ πεταλούδα, Καλοφορίδης Σωτήριος 3 η θέση 50μ ύπτιο, Κυδωνίδης Ανανίας,
Στεργιόπουλος Αντώνιος, Τσούνης Άγγελος 3 η θέση 100μ ελεύθερο & 3 η θέση 50μ ελεύθερο
Κορίτσια 12 ετών: Τριανταφυλλίδη Μελίνα, Τσίτογλου Αθηνά, Ρεμπελάκου Βαλέρια,
Μπακάση Καλλιόπη
Αγόρια 12 ετών: Ρεντινιώτης Νικόλαος 2 η θέση 50μ πεταλούδα & 2 η θέση 400μ Μ.Α. & 3 η
θέση 200μ Μ.Α., Χατζηδημητρίου Σεβαστιανός 1 η θέση 200μ πρόσθιο, Κιόρογλου Θεόδωρος
1 η θέση 50μ πρόσθιο & 1 η θέση 100μ πρόσθιο & 3 η θέση 800μ ελεύθερο, Παπαγεωργίου
Ιωάννης

Ομαδικά
4×50μ ελεύθερο αγόρια 9 ετών 3 η θέση με τους Παπαγιάννη Ανδρέα, Παπαλαγούρο
Απόστολο, Τσίτογλου Πρόδρομο, Βλόντζο Βασίλειο
4×100μ ελεύθερο αγόρια 11 ετών 2 η θέση με τους Ζαφειράκο Ηλία, Καλοφορίδη Σωτήριο,
Λιάρο Γεώργιο, Τσούνη Άγγελο
4×100μ ελεύθερο αγόρια 12 ετών 2 η θέση με τους Κιόρογλου Θεόδωρο, Παπαγεωργίου
Ιωάννη, Χατζηδημητρίου Σεβαστιανό, Ρεντινιώτη Νικόλαο
4×100μ ελεύθερο κορίτσια 12 ετών 3 η θέση με τις Τριανταφυλλίδη Μελίνα, Τσίτογλου
Αθηνά, Μπακάση Καλλιόπη, Ρεμπελάκου Βαλέρια
4×200μ ελεύθερο αγόρια 12 ετών 2 η θέση με τους Κιόρογλου Θεόδωρο, Χατζηδημητρίου
Σεβαστιανό, Παπαγεωργίου Ιωάννη, Ρεντινιώτη Νικόλαο
4×200μ ελεύθερο κορίτσια 12 ετών 3 η θέση με τις Τριανταφυλλίδη Μελίνα, Τσίτογλου
Αθηνά, Μπακάση Καλλιόπη, Ρεμπελάκου Βαλέρια
4×100μ Μ.Ο. αγόρια 11 ετών 3 η θέση με τους Καλοφορίδη Σωτήριο, Τσόυνη Άγγελο, Λιάρο
Γεώργιο, Ζαφειράκο Ηλία
4×100μ Μ.Ο. αγόρια 12 ετών 3 η θέση με τους Χατζηδημητρίου Σεβαστιανό, Κιόρογλου
Θεόδωρο, Ρεντινιώτη Νικόλαο, Παπαγεωργίου Ιωάννη
Σύνολο 33 μετάλλια (6 χρυσά-13 ασημένια-14 χάλκινα)

Αγωνιστική
Παγκορασίδες Β:
Τζώρτζη Όλγα 1 η θέση 200μ πρόσθιο (3 η θέση open), 1 η θέση 100μ πρόσθιο (4 η θέση open)
2 η θέση 50μ πρόσθιο (5 η θέση open)
Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα 2 η θέση 800μ ελεύθερο (6 η θέση open), 2 η θέση 1500μ ελεύθερο (7 η θέση open), 3 η θέση 50μ πρόσθιο

Παμπαίδες Β:
Τσούνης Ταξιάρχης 1 η θέση 100μ πεταλούδα 1 η θέση 200μ πεταλούδα, 2 η θέση 50μ
πεταλούδα
Αγλαϊνης Απόστολος 3 η θέση 100μ ελεύθερο, 4 η θέση 50μπεταλούδα, 5 η θέση 50μ
ελεύθερο
Ζαφειράκος Ιωάννης 1 η θέση 100μ ύπτιο (8 η θέση open), 1 η θέση 200μ ύπτιο (4 η θέση
open)

Παγκορασίδες Α:
Κιόρογλου Αλεξάνδρα 3 η θέση 200μ ελεύθερο 7η θέση 100μ ελεύθερο
Νικάκη Ζωή 1 η θέση 50μ πρόσθιο (1 η θέση open), 1η θέση 100μ πρόσθιο (1 η θέση open) 1η θέση 200μ πρόσθιο (1 η θέση open)

Παμπαίδες Α:
Κολυμπάσης Σπυρίδων 1η θέση 50μ ελεύθερο, 4 η θέση 200μ ελεύθερο, 4η θέση 100μ
ελεύθερο
Σκραπάλλι Άγγελος 3η θέση 50μ ελεύθερο, 5η θέση 200μ ελεύθερο, 6η θέση 100μ ελεύθερο
Κουκουβίνος Απόστολος 2η θέση 100μ ύπτιο & 3 η θέση 50μ ύπτιο, 3η θέση 200μ ύπτιο
Τουλούδης Ιωάννης 3η θέση 1500μ ελεύθερο & 3 η θέση 800μ ελεύθερο 3η θέση 200μ πρόσθιο

Κορασίδες:
Νικάκη Βασιλική 6 η θέση 200μ ελεύθερο & 8 η θέση 100μ ελεύθερο
Κουκουβίνου Άννα Μαρία 5 η θέση 200μ ελεύθερο & 7 η θέση 50μ πεταλούδα
Νικάκη Δήμητρα 4 η θέση 50μ ελεύθερο (7 η θέση open) & 5 η θέση 50μ πεταλούδα & 6 η θέση
100μ ελεύθερο

Παίδες:
Καλόγηρος Δημήτριος 3 η θέση 100μ ύπτιο (5 η θέση open) & 3 η θέση 50μ πεταλούδα (8 η θέση
open) & 4 η θέση 50μ ύπτιο
Αγαθός Κυριαζής 2 η θέση 200μ ύπτιο (3 η θέση open) & 4 η θέση 100μ ύπτιο (7 η θέση open) &
6 η θέση 50μ ύπτιο
Σφέτσας Δημήτριος 5 η θέση 200μ ύπτιο & 6 η θέση 100μ ύπτιο & 8 η θέση 50μ ύπτιο
Τακτικός Άγγελος 3 η θέση 50μ πρόσθιο (4 η θέση open)& 5 η θέση 100μ πρόσθιο (6 η θέση
open) & 7 η θέση 200μ πρόσθιο (8 η θέση open)
Τριανταφυλλίδης Στέφανος 2 η θέση 400μ Μ.Α. (3 η θέση open)& 3 η θέση 100μ πεταλούδα (
5 η θέση open) & 3 η θέση 200μ πεταλούδα (3 η θέση open)
Παπαϊωάννου Νικόλαος 2 η θέση 200μ πεταλούδα (2 η θέση open) & 3 η θέση 1500μ
ελεύθερο (4 η θέση open) & 3 η θέση 400μ Μ.Α. (4 η θέση open)

Ο Πρόεδρος του Ν.Ο.Β-Α κ. Χαράλαμπος Τσουκαλάς και το Δ.Σ. συγχαίρουν όλους τους
Αθλητές -τριες για τα πολύ καλά Αποτελέσματα και την Αγωνιστικότητά τους καθώς και
στους Προπονητές τους και τους εύχονται καλή συνέχεια.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.