ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Βάσει του νέου Κανονισμού Διαιτησίας της ΕΠΟ, επικυρώθηκε από το ΔΣ της ΕΠΣΘ η νέα σύνθεση της Τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας, που έχει ως εξής:

Πρόεδρος: ΚΟΥΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπληρωτής πρόεδρος: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος: ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ