Ο απολογισμός και η παράδοση μετοχών της ΠΑΕ Νίκη την 1η Ιουνίου

Γενική συνέλευση για τους «κυανόλευκους»

Για γενική συνέλευση προετοιμάζεται η ΠΑΕ Νίκη Βόλου, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται την Τετάρτη 1η Ιουνίου στο «Παντελής Μαγουλάς» και τους μετόχους της να λαμβάνουν τους τίτλους που δικαιούνται. Παράλληλα προχωρά νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν από το ΔΣ της ΠΑΕ στις 11 Μαΐου, και η πρώτη γενική συνέλευση της 1ης Ιουνίου θα αρχίσει στις 18:00 προκειμένου τα μέλη να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

  1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.7.2020 – 30.6.2021, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.7.2020 – 30.6.2021.
  3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.7.2021 – 30.6.2022.
  4. Παράδοση μετοχικών τίτλων στους μετόχους.
  5. Εκχώρηση δικαιώματος στο ΔΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
  6. Λοιπά θέματα.

Η δεύτερη διαδικασία αρχίζει στις 19:00 σύμφωνα με τη σχετική απόφαση και τα θέματα έχουν ως εξής:

  1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 13.9.2019 – 30.6.2020, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 13.9.2019 – 30.6.2020.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν τα αποθετήρια των μετοχών τους είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσάγουν στην Διοίκηση της εταιρείας τα αποδεικτικά της καταθέσεως, καθώς και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται πιο πάνω για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Χρυσόστομος Τρίμμης

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.