Τα αποτελέσματα για τη Σχολή Προπονητών της ΕΛΟΠ

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Πάλης Γ’ κατηγορίας, στην 4η κατά σειρά συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την 11η Ιουνίου 2020, με τηλεδιάσκεψη, λαμβάνοντας υπόψη:

– Τα άρθρα 6 & 8 της υπ΄αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΑΑ/ ΤΠΕΑ/ 671277/ 22593/ 12046/

3042/5-12-2019 απόφασης (ΦΕΚ/Β/4654/17-12-2019), που αφορά στις

προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών.

– Το άρθρο 3 του Ν. 2725/1999, που αφορά στα κωλύματα που συντρέχουν περί

συμμετοχής των υποψηφίων.

– Τον έλεγχο των υποβληθέντων αιτήσεων και των επισυναπτόμενων

δικαιολογητικών:

Αποφάσισε την έγκριση και ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων των εισακτέων

και μη, στη σχολή προπονητών πάλης Γ΄ κατηγορίας.

Δείτε τους προσωρινούς πινάκες 

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.