Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΣΚΑΘ την Κυριακή 9 Ιουνίου

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης προς όλα τα σωματεία – μέλη της κάνει η ΕΣΚΑΘ. Σ’ αυτήν αναφέρεται:

«Έχοντας υπόψη:

α. τα άρθρα 6, 7, 9, 11, 15,16, 25, 27, 28, 29 του καταστατικού

β. το νόμο 2725/1999

γ.  την υπ’ αριθμ. 40/ 16-5-2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΚΑΘ

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα σωματεία-μέλη της Ένωσης σε τακτική γενική συνέλευση, την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΕΒΜ Παπακυριαζή 44 Λάρισα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
  2. Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων απερχόμενης διοίκησης
  3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού
  4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  5. Αρχαιρεσίες εκλογής μελών Δ.Σ. (11 τακτικών- 3 αναπληρωματικών) και εξελεγκτικής επιτροπής (3 τακτικών – 1 αναπληρωματικού)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία η συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο.

Στην περίπτωση αυτή η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα τον αριθμό των παρόντων Σωματείων».