Τακτική Γενική Συνέλευση του Πυράσου την Τρίτη 14 Μαΐου

Σε τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλεί τα μέλη του ο Πύρασος την Τρίτη 14 Μαΐου. Η ανακοίνωση-πρόκληση έχει εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μελών του Αθλητικού Συλλόγου «Πύρασος» Νέας Αγχιάλου που εδρεύει στη Νέα Αγχίαλο στην οδό Στ. Μαλτέζου και εκπροσωπείται νόμιμα σε:

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου «Πύρασος» που ελήφθη κατά την τελευταία, πρόσφατη συνεδρίασή του και σύμφωνα με το καταστατικό του, καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου στη Νέα Αγχίαλο, στην οδό «Στέλιου Μαλτέζου» την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρα 18:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο ανεξαρτήτως αριθμού παρευρισκομένων μελών μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Εκλογή προέδρου της συνέλευσης.
2) Απολογισμός θητείας διοικητικού συμβουλίου (οικονομικός-αγωνιστικός).
3) Παραίτηση μελών διοικητικού συμβουλίου καθώς ολοκληρώθηκε η θητεία τους.
4) Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Τσάμης

Ο Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Σπίνος