Τη Δευτέρα η Γ.Σ. του ΕΟΣ Βόλου

Τα Μέλη του ΕΟΣ Βόλου καλούνται να παραστούν στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 30-3-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας την ίδια μέρα και ώρα 19:00 στα γραφεία του συλλόγου Δημητριάδος 186 με θέμα «Έγκριση απολογισμού 2019 και προϋπολογισμός 2020».