Υπέρ του αθλητικού μοντέλου της Αλληλεγγύης και της Δικαιοσύνης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Με 597 ψήφους υπέρ, 36 και 55 αποχές, οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι επιθυμούν να ευθυγραμμιστεί η αθλητική κουλτούρα στην ΕΕ με τις ευρωπαϊκές αξίες της αλληλεγγύης, της βιωσιμότητας, της άρνησης των αποκλεισμών, του ανοικτού ανταγωνισμού, της αθλητικής αξίας και της δικαιοσύνης.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των εμπορικών συμφερόντων του επαγγελματικού αθλητισμού και των κοινωνικών του εκφάνσεων, μέσω της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ μαζικού αθλητισμού και πρωταθλητισμού. Ζητούν επίσης καλύτερη αναδιανομή των εσόδων μεταξύ επαγγελματικού και μαζικού αθλητισμού και προτείνουν τη δημιουργία ενός μηχανισμού αλληλεγγύης από αθλητικές ομοσπονδίες για τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης τόσο του ερασιτεχνικού, όσο και του μαζικού αθλητισμού.

Οι ευρωβουλευτές προσβλέπουν στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και των παρενοχλήσεων στον αθλητισμό, ιδίως όσον αφορά τις αμοιβές και την ίση εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια των αθλητικών οργανώσεων, ενώ καλούν τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ να παρέχουν μεγαλύτερη κάλυψη σε ένα ευρύτερο φάσμα αθλημάτων, ιδίως στον αθλητισμό για τις γυναίκες και τους νέους.

Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε απαιτεί επίσης την προστασία των παιδιών από την κακοποίηση και τις παρενοχλήσεις στον αθλητισμό, μεταξύ άλλων μέσω της έγκαιρης παροχής συμβουλών, βοήθειας και προστασίας. Επιπλέον, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες θα πρέπει να εξισώσουν τα πριμ που καταβάλλονται σε αθλητές και αθλήτριες, ακολουθώντας το παράδειγμα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιρλανδίας.

Οι ευρωβουλευτές επιμένουν να μην δίνεται η ευκαιρία στις χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις παραβιάζουν επανειλημμένα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες να φιλοξενούν μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις.

Ο εισηγητής Τόμας Φρανκόφσκι (ΕΛΚ, Πολωνία) δήλωσε: «Ο Αθλητισμός έχει τεράστια δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, φύλου ή κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Συμβάλλει στην ευτυχία και την υγεία μας και μας δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Αποτελεί σημαντικό κλάδο της οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 3 % του ΑΕΠ της ΕΕ». Ως εκ τούτου, «χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή και περισσότερη δράση σε επίπεδο ΕΕ», σχολίασε, ζητώντας στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διορίσει ξεχωριστό συντονιστή για τον αθλητισμό και καταλήγοντας ότι η κύρια πρόκληση είναι «η προώθηση του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου και η προστασία του από απειλές όπως η Super League».