Υπουργείο Δικαιοσύνης για Τζήλο: «Εξακολουθεί να διενεργείται η κύρια ανάκριση»

Σε ερώτηση των βουλευτών της Ελληνικής Λύσης, Αβδελά και Χήτα, σχετικά με την πορεία των ερευνών για την επίθεση που δέχτηκε πριν από ένα χρόνο ο διαιτητής Θανάσης Τζήλος στη Λάρισα, απάντησε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας.

Από αυτήν δεν προκύπτει κάτι καινούργιο, ωστόσο ξεκαθαρίζεται πώς ακόμη και ένα χρόνο μετά το θλιβερό αυτό περιστατικό, η κύρια ανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται κανονικά και η δικογραφία είναι ανοιχτή.

Αναλυτικά η απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης στους ερωτώντες βουλευτές:

«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 61114/28-11-2019 έγγραφη απάντηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας «για τη συγκεκριμένη υπόθεση παραγγέλθηκε η διενέργεια κύριας ανάκρισης η οποία και εξακολουθεί να διενεργείται».
Περαιτέρω θέτουμε υπόψη σας ότι, όπως είναι ήδη γνωστό, οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές γνωστοποιούν στοιχεία σχετικά με την πορεία ποινικών υποθέσεων αποκλειστικά στο πλαίσιο που επιτάσσουν οι διατάξεις του Συντάγματος και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επί σκοπώ διασφαλίσεως της αποτελεσματικότητας των εκάστοτε νομίμων ενεργειών τους.
Η υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 241 Κ.Ποιν.Δ., για την τήρηση της αρχής της μυστικότητας στην προανάκριση/ανάκριση, απαγορεύεται τη γνωστοποίηση σε τρίτους των στοιχείων και των πορισμάτων αυτής από τους εντεταλμένους να διενεργήσουν ανακριτικές πράξεις, υπό την έννοια ότι οι εκκρεμείς στο στάδιο της προδικασίας δικογραφίες δεν επιτρέπεται να είναι προσιτές σε οποιονδήποτε.
Με την τήρηση της αρχής αυτής διασφαλίζονται, τόσο τα δικαιώματα του κατηγορούμενου να μην υπάρξει δημόσια διαπόμπευσή του προτού αποφασισθεί, εάν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ή όχι για την παραπομπή του σε δίκη (τεκμήριο αθωότητας), όσο και η απρόσκοπτη και αποτελεσματικότερη συλλογική του αποδεικτικού υλικού.

Ο Υπουργός
Κωνσταντίνος Τσιάρας».