ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Πολιτική προτεραιότητα για το υπουργείο Υγείας αποτελεί η ενίσχυση και αναδιοργάνωση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των δημόσιων νοσοκομείων, δήλωσε ο υπουργός, Ανδρέας Ξανθός, κατά την παρέμβασή του σε Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, υπογραμμίζοντας ότι «η αναβάθμιση των ΤΕΠ είναι επένδυση στην ποιότητα της δημόσιας περίθαλψης, αλλά και στην υγειονομική ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η βούληση αυτή αποτυπώνεται στην προκήρυξη 520 θέσεων μόνιμων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ, στοχευμένα για τα ΤΕΠ των νοσοκομείων όλης της χώρας. Η επιλογή και ο διορισμός τους είναι σε εξέλιξη και πρέπει να επιταχυνθεί με μέριμνα των Υγειονομικών Περιφερειών. «Αυτή είναι η πρώτη συγκροτημένη παρέμβαση στον τομέα των Επειγόντων από ιδρύσεως του ΕΣΥ, η οποία θα αλλάξει ριζικά το τοπίο, στον βαθμό που συνοδευτεί με ένα ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΠ σε όλη τη χώρα» ανέφερε ο κ. Ξανθός. Επιπλέον, μίλησε για τη θεσμοθέτηση της διετούς εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική και τη σταδιακή ενίσχυση της 24ωρης εφημερίας ΚΥ Αστικού Τύπου.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, τόνισε ο υπουργός, «συνδυαστικά μπορεί να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό “φίλτρο” για περιστατικά πρωτοβάθμιου χαρακτήρα που σήμερα συρρέουν στα νοσοκομεία και, κυρίως, διασφαλίζεται η αυτόνομη στελέχωση των ΤΕΠ, η συνεχής παρουσία επαρκούς, εξειδικευμένου και καλά εκπαιδευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τα υψηλά standards οργάνωσης και ετοιμότητάς τους, η διασύνδεση και συνέργεια με το ΕΚΑΒ, καθώς και η διαρκής υποστήριξη από τις υπόλοιπες ειδικότητες, κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου».