Άγονος ο διαγωνισμός για τη συντήρηση δικτύου

Δεν προσήλθαν εργολήπτες, λόγω κινητοποιήσεων

Άγονος, λόγω μη προσέλευσης των εργοληπτών μηχανικών, απέβη ο προγραμματισμένος για την Τρίτη 23-02-2016 διαγωνισμός, που αφορούσε στο έργο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Ν. Μαγνησίας (έτους 2015-2016 Τεχνικά)».

Η μη προσέλευση των εργοληπτών στον διαγωνισμό οφείλεται στις κινητοποιήσεις που έχει αποφασίσει η Κεντρική Διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σχετικά με το σχέδιο του Ασφαλιστικού.

Ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί σε νέα ημερομηνία που θα οριστεί και αφού θα έχει προηγηθεί η νόμιμη διαδικασία και όσα προβλέπονται από αυτήν.