Έργα της περιοχής θα εγκρίνει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Το έργο της δημιουργίας Επισκέψιμου Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου & Χώρου Οργανωμένης Κατάδυσης στο Δυτικό Παγασητικό, στα όρια του Δήμου Αλμυρού, αναπλάσεις και ένα έργο αγροτικής οδοποιΐας, πρόκειται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού, που συνεδριάζει έκτακτα αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα.

Το σώμα θα εγκρίνει την υποβολή πρότασης στην αριθ.064/2014 πρόσκληση του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», του Α.Π. «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας» με τίτλο «Δημιουργία Επισκέψιμου Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου & Χώρου Οργανωμένης Κατάδυσης στο Δυτικό Παγασητικό, στα όρια του Δήμου Αλμυρού».

Επίσης, θα γίνει αποδοχή αποφάσεων ένταξης των πράξεων ανάπλαση και βελτίωση κοινόχρηστων χώρων των Δημοτικών Ενοτήτων Πτελεού και Σούρπης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007 – 2013) , ενώ θα εξουσιοδοτήσει τον δήμαρχο Δημ. Εσερίδη, για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Ένταξής τους.

Ακόμη, θα γίνει αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της πράξης «Αγροτική οδοποιία περιοχών ΟΠΑΑΧ Δήμου Αλμυρού – Αγροτική οδοποιία οικισμού Αγίου Δημητρίου Τ.Κ. Αχιλλείου Δήμου Αλμυρού».

Τέλος, θα ληφθεί απόφαση για μεταφορά – μετακίνηση περιπτέρων που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Αλμυρού στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας και περιμετρικών οδών κέντρου Αλμυρού».