Ανοιχτή μέχρι το Σάββατο η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας για τον καύσωνα

Μετά το επικαιροποιημένο δελτίο προγνώσεων της ΕΜΥ για διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, το Διοικητήριο (Ιωλκού-Αναλήψεως) πέραν από σήμερα και αύριο, θα παραμείνει ανοικτό για το κοινό που αναζητά κλιματιζόμενη αίθουσα, και την Παρασκευή του Δεκαπενταύγουστου όπως και το Σάββατο 16/8 από τις 7πμ έως 7μμ.

Γεωργικές προειδοποιήσεις
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Μαγνησίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας καλλιεργητικής περιόδου 2014», η Υπηρεσία έχει αναπτύξει δίκτυο παγίδων που καλύπτουν τις βαμβακοπαραγωγικές περιοχές των Δήμων Ρήγα Φεραίου και Αλμυρού. Έχουν τοποθετηθεί φερομονικές παγίδες για το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι.
Αυτή την εποχή τα βαμβακόφυτα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιo της καρποφορίας (70% καρπόδεση) εκτός από τις περιοχές του Βελεστίνου (Αερινό-Άγιος Δημήτριος) που είναι όψιμες (30-50% καρπόδεση).

Πράσινο σκουλήκι : Από την παρακολούθηση των παγίδων οι μέχρι τώρα συλλήψεις ακμαίων πράσινου σκουληκιού βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα εκτός από τις περιοχές <<Αερινό>> – <<Άγιος Δημήτριος>> του Δήμου Ρήγα Φεραίου , όπου έχουμε αυξημένες συλλήψεις ακμαίων στις φερομονικές παγίδες,( δεύτερη γενιά του εντόμου). Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν από τους γεωπόνους της Υπηρεσίας έδειξαν , κατά τόπους, μικρούς έως μηδενικούς πληθυσμούς προνυμφών σε χτένια, άνθη και καρύδια . Συστήνεται στους παραγωγούς να παρακολουθούν συστηματικά, κάθε 3 ημέρες, την καλλιέργεια τους για τυχόν προσβολές από προνύμφες και να προβαίνουν σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστώνεται η παρουσία προνυμφών σε ποσοστό πάνω από 4 ζωντανές προνύμφες (σκουλήκια μήκους μέχρι 1 εκατοστό) ανά 100 φυτά επιλεγμένα τυχαία από όλη την έκταση της φυτείας ή μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμιση μέτρου επί της γραμμής κατά μέσο όρο.

Ρόδινο Σκουλήκι:
Από την παρακολούθηση του δικτύου φερομονικών παγίδων προκύπτει ότι η πτήση των πεταλούδων ( δεύτερη γενιά του εντόμου) εξελίσσεται σε υψηλούς πληθυσμούς στις περισσότερες περιοχές. Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγματοληψίες, που διενεργούν Γεωπόνοι της Υπηρεσίας μας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας διαπιστώνεται κατά τόπους η ύπαρξη σε καρύδια πληθυσμού προνυμφών ρόδινου σκουληκιού μικρής ηλικίας (πρώτου και δευτέρου σταδίου) κοντά στο όριο της οικονομικής ζημιάς (5-8% προνύμφες σε 100 καρύδια).
Με σκοπό τη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων συνιστάται στους παραγωγούς να προβούν άμεσα σε σχολαστική επιθεώρηση των φυτειών τους και ιδίως του εσωτερικού των καρυδιών για τη διαπίστωση ύπαρξης προνυμφών ρόδινου σκουληκιού. Χρειάζεται προσοχή στη διαπίστωση της ύπαρξης προνυμφών στο εσωτερικό των καρυδιών γιατί είναι δυσδιάκριτες όταν είναι μικρές(έχουν υπόλευκο χρώμα και μαύρο κεφάλι) Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από μέρους των παραγωγών, με συχνούς ελέγχους για το έντομο σε κάθε βαμβακοχώραφο και να επέμβουν άμεσα στην περίπτωση που διαπιστωθεί προσβολή μεγαλύτερη από το όριο οικονομικής ζημιάς.

Η Υπηρεσία συστήνει στους βαμβακοπαραγωγούς των οποίων οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας με καρπόδεση 50% -60% και ύψος φυτών 85 εκ. και άνω, με πλούσια βλάστηση και μεσογονάτια διαστήματα 5-6 εκ. να εφαρμόσουν με ψεκασμό ρυθμιστές ανάπτυξης (meriquat chloride 5SL) με δόση 100 κυβικά εκ. / στρέμμα και στη συνέχεια να γίνει άρδευση.
Ακόμη να εφαρμόζουν ορθολογική άρδευση (ποσότητα νερού και αριθμός αρδεύσεων) για την αποφυγή της υπέρμετρης βλάστησης των βαμβακόφυτων, η οποία θα έχει ως συνέπεια την προσέλκυση και εγκατάσταση επιβλαβών οργανισμών, καθώς και εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων που αποσκοπούν στην πρωίμιση της παραγωγής.

ΠΡΑΣΙΝΟ – ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ:.
Οι παραγωγοί απαιτείται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν την καλλιέργειά τους τακτικά (κάθε 2 – 3 ημέρες) προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν εντομολογικές προσβολές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Η επιθεώρηση των βαμβακιών συνιστάται να γίνεται πρωινές ή απογευματινές ώρες διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου. Ειδικά για το ρόδινο σκουλήκι πρέπει να γίνει σχολαστικός έλεγχος στα άνθη για ύπαρξη ροζέτας και να εξετάζουν το εσωτερικό 100 καρυδιών για την ύπαρξη προνυμφών.

Η χημική καταπολέμηση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνεται στο 1ο ή στο 2ο στάδιο της προνύμφης (μήκος έως 1 εκατοστό). O ψεκασμός θα πρέπει να διενεργείται μετά τη δύση του ηλίου γιατί τότε αυξάνεται η δραστηριότητα των προνυμφών, καθώς και η αποτελεσματικότητα πολλών εντομοκτόνων (π.χ. Bacillus thurigiensis), αλλά και για την προστασία των μελισσών.
Επίσης, οι Γεωπόνοι (Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων, Δήμοι κλπ) που πιθανόν εντοπίσουν σημαντική προσβολή ή ανησυχητικό αριθμό συλληφθέντων ατόμων σε φερομονικές παγίδες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας (τηλ. 2421352494,2422021281), έτσι ώστε σε συνεργασία μαζί τους, να εκδοθεί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή.

Η Υπηρεσία ενημερώνει ότι ο κάθε βαμβακοπαραγωγός είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος και πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις ανακοινώσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων ταυτόχρονα με την κατάσταση του αγρού του, με σκοπό να υποβοηθείται στην λήψη των αποφάσεων επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης σύμφωνα με τις συνθήκες της καλλιέργειάς τους. Δηλ. είναι υπεύθυνος να αποφασίσει για το είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον τρόπο και το χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και τους λοιπούς καλλιεργητικούς χειρισμούς που θεωρεί ότι θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας του.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρεί αυστηρά τη νομοθεσία και τις οδηγίες χρήσης των παρασκευαστών οίκων, για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής καθώς και για τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με την ετικέτα και με αποκλειστική ευθύνη του καλλιεργητή.
Η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων βλάπτει την υγεία των καταναλωτών, επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόστος παραγωγής.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.