Απέχουν από την αξιολόγηση οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα, σε σύνδεση με την Καρδίτσα και το Βόλο μέσω skype, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, με θέμα την τροποποίηση του Νόμου 4250/2014 που αφορά την αξιολόγηση και την απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία:

– Η συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στην απεργία-αποχή που έχει προκηρυχτεί από την ΑΔΕΔΥ. Η αποχή αφορά όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στο Δημόσιο, σε όλα τα επίπεδα, από τις 30 Αυγούστου και μέχρι τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης.

Η απόφαση αφορά, μεταξύ άλλων: απεργία-αποχή από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης, από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων και εκθέσεων αξιολόγησης, από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης, καθώς και «οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή».

– Η συλλογή υπογραφών σε κείμενο, στο οποίο θα δηλώνεται η αποχή από την αξιολόγηση βάση της νόμιμης απεργίας-αποχής της ΑΔΕΔΥ και η αντίθεση των υπαλλήλων στην επιβολή ποσοστώσεων.

«Θεωρώντας ότι η θεσμοθέτηση ποσοστώσεων στις βαθμολογίες των αξιολογούμενων υπαλλήλων είναι άδικη, προσβλητική και απαράδεκτη, ζητούμε την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων και την θεσμοθέτηση μιας διαδικασίας αξιολόγησης σύγχρονης, αντικειμενικής και αξιοκρατικής, που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της σε όλες τις υπηρεσίες και φορείς», τονίζουν οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.