Δημαιρεσίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.3852/10 πραγματοποιήθηκαν οι δημαιρεσίες στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου.

Στην Συνεδρίαση των δημαιρεσιών προήδρευσε ο πλειοψηφών Σύμβουλος κ. Απ. Σουλδάτος.

Στην θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Χιώτης Δημήτριος του Νικ., Αντιπρόεδρος ο κ. Καμπούρης Νικόλαος του Διακ. και Γραμματέας ο κ. Κουτσελίνης Προκόπιος του Ευστ. Στη συνέχεια ακολούθησε η εκλογή μελών για την Οικονομική Επιτροπή.

Εξελέγησαν ως τακτικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ. Χριστοδούλου Γεωργία, κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ο κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, ο κ. Σουλδάτος Απόστολος από την παράταξη της πλειοψηφίας και η κ. Σαμαρά Μαρία και ο κ. Κατσιφός Απόστολος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας. Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν από την παράταξη της πλειοψηφίας οι

δημοτικοί σύμβουλοι : κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, κ. Αλτίνης Ανέστης, κ. Καουνάς Βασίλειος και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ο κ. Τσαπράζης Βασίλειος και ο κ. Λάσκος Κωνσταντίνος. Εκπρόσωπος του Δήμου για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας είναι ο Δήμαρχος κ. Κουτσάφτης, και κατόπιν ψηφοφορίας ο κ. Σουλδάτος Απ. τακτικός εκπρόσωπος και αναπληρωματικός εκπρόσωπος ο κ. Χιώτης Δημήτριος – Μαρίνος. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ευχήθηκε εποικοδομητική συνεργασία.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.