Διμηνίτες θα προσλάβει η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας – Σποράδων

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών σύμφωνα με το αρ. 20 παρ. 4 του Ν.2738/1999 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στην ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων.

Το θέμα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, την ερχόμενη Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014, στις 6 το απόγευμα, στη Λάρισα.

Εκτός ημερήσιας διάταξης θα συζητηθεί το θέμα προστασίας των ανέργων και ο περιορισμός της ανεργίας, βάσει προτάσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λάρισας και η εισηγητική έκθεση επί της σύνταξης του προϋπολογισμού για το οικονομική έτος 2015.

Το σώμα πρόκειται να εγκρίνει προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση έργου παροχής τροφίμων σε άστεγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής.

Επίσης, θα οριστούν νέοι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Κοινή Επιτροπή Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα επί της αιτιολογίας και αντιμετώπισης της μικροκαρπίας των μήλων σε μηλοπαραγωγικές περιοχές του Πηλίου» και ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή στη Συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Επιχείρησης ΚΕΚΑΝΕΜ Α.Ε.

Τέλος, θα γίνει εισήγηση, από την αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη, για την έγκριση της 2ης Τροποποίησης των Κτηματολογικών Στοιχείων της Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: «Οδός Χάνια – Κισσός», που κηρύχθηκε με την αρ. 32/2006 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.