Εμβολιασμός 15 σκυλιών και γατιών με το ΤΕΜ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στην αγορά του ΤΕΜ Αλμυρού με Λαχανά, πίσω από το ΚΤΕΛ, (είσοδος επί της οδού Λαχανά, Παλαιά, Βόλος) ο εμβολιασμός σκυλιών και γατιών, από ομάδα κτηνιάτρων . Συνολικά 15 ζώα εμβολιάστηκαν και η αμοιβή ήταν μεικτή, δηλαδή, «τα εμβόλια σε ευρώ και η υπηρεσία σε ΤΕΜ. Το ΤΕΜ είναι μια Εναλλακτική Μονάδα, η οποία δημιουργείται ως αποτέλεσμα μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται μέσα σε μια γεωγραφικά καθορισμένη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, στη δική μας περίπτωση στο Νομό Μαγνησίας