Σε απεργία – αποχή από την αξιολόγηση καλεί η ΕΛΜΕ

Σε απεργία – αποχή από τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, όπως και κάθε διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται, στο πλαίσιο απόφασης της ΟΛΜΕ, καλεί τους εκπαιδευτικούς και διευθυντές των σχολείων η ΕΛΜΕ Μαγνησίας.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ, η απεργία – αποχή είναι σύμφωνη με το Νόμο 1264/82, είναι σύμφωνη με το καταστατικό της ΟΛΜΕ και όπως η νομοθεσία απαιτεί, το περιεχόμενο της απόφασης για Απεργία Αποχή έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα στο ΥΠΑΙΘ.

«Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της απόφασης καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές σχολείων και τους σχολικούς συμβούλους να απέχουν από όσες διαδικασίες προβλέπονται στην πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (155922/Γ1–30–09–2014) και το ΠΔ 152/2013. Καλούμε τους συναδέλφους, χωρίς φόβο, να οργανώσουν την αντίστασή τους σε κάθε σχολείο με βάση τις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου», επισημαίνει η ΕΛΜΕ.

Η ΕΛΜΕ καλεί τους διευθυντές (και υποδιευθυντές) των σχολείων να σταθούν δίπλα στους συναδέλφους και να μη μετατραπούν σε αξιολογητές τους και να απέχουν από την εξ αποστάσεως επιμόρφωση, από τον ορισμό ομάδων εργασίας, από τον προγραμματισμό δράσης ή τα σχέδια δράσης, από τις διαδικασίες αξιολόγησής τους, και από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου τους και γενικότερα από όλες τις διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Επίσης καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς, με βάση την απεργία-αποχή που κήρυξαν τα αρμόδια όργανα της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, να απέχουν από τη συγκρότηση ομάδων εργασίας, από τον προγραμματισμό, την κατάθεση σχεδίου εργασίας και την παράδοση του όποιου υλικού μπορεί να αναρτηθεί στο «Παρατηρητήριο» της αξιολόγησης, από την «εθελοντική» αξιολόγηση, από τη σύνταξη έκθεσης ατομικής αξιολόγησης, από κάθε διαδικασία αξιολόγησής τους από τον σχολικό σύμβουλο και τον διευθυντή του σχολείου, από τη στελέχωση των 5μελών επιτροπών ανά νομό, ως παραρτημάτων της ΑΔΙΠΠΔΕ (Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση).