Σχολές γονέων δημιουργούνται στη Μαγνησία

Πέντε προγράμματα με δωρεάν επιμόρφωση

Τις Σχολές Γονέων θέτει σε λειτουργία σε όλη τη χώρα όπως και στη Μαγνησία, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναπτύσσοντας πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, μελλοντικούς γονείς και γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε εκπαιδευτικούς, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο προσφέρει στους συμμετέχοντες και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό. Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
διάρκειας 50 ωρών διάρκειας 25 ωρών

1. Σύγχρονη οικογένεια
2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας 3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης
4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα
(σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)
5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες,

Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή τουλάχιστον 20 ατόμων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης που διατίθεται στην έδρα της Σχολής Γονέων Μαγνησίας Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ που βρίσκεται στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου (κτήριο ), σε σχολεία της περιοχής και τους αντίστοιχους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων, στη σελίδα «Σχολή Γονέων Μαγνησίας» στο facebook, σε άλλα πλαίσια (π.χ. Συλλόγους, επαγγελματικούς χώρους κ.λπ) κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη της Σχολής Γονέων Μαγνησίας.
Η συμμετοχή στα τμήματα είναι δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη της Σχολής Γονέων Μαγνησίας Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Τιλελή Αλεξάνδρα, στο τηλέφωνο 6955267104.