Τροπολογία στη Βουλή για την κατάργηση του ισχύοντος συστήματος διοδίων Μοσχοχωρίου

Κατέθεσε η Κοινοβουλευτική εκπρόσωπος και βουλευτής Μαγνησίας των ΑΝ.ΕΛ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη

Η Κοινοβουλευτική εκπρόσωπος και βουλευτής Μαγνησίας των ΑΝ.ΕΛ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη κατέθεσε στη Βουλή Τροπολογία σχετικά με την κατάργηση του ισχύοντος συστήματος διοδίων Μοσχοχωρίου. Συγκεκριμένα, αναφέρει:
Τροπολογία – Προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις»
Αιτιολογική Έκθεση

Η πρόσφατη τραγωδία στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας όπου 3 ακόμα νέοι άνθρωποι χάθηκαν σε τροχαίο ανέδειξε το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει στις τοπικές κοινωνίες η λειτουργία του σταθμού διοδίων Μοσχοχωρίου.

Οι εξωφρενικές χρεώσεις του παραχωρησιούχου («Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου») που ζητά την καταβολή 8 ευρώ (!) για μια δυσανάλογα μικρή διαδρομή (για ΙΧΕ π.χ κινούμενα προς την κατεύθυνση της Λάρισας με επιστροφή) προκαλούν όπως είναι φυσικό οικονομική αιμορραγία όχι μόνο στους ιδιώτες αλλά και στους επαγγελματίες οδηγούς που χρησιμοποιούν την ΠΑΘΕ για τοπικές μετακινήσεις. Αυτή η κατάσταση τους εξαναγκάζει να καταφεύγουν μαζικά στο λιγότερο ασφαλές, δευτερεύον οδικό δίκτυο Βόλου – Λάρισας με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Εδώ σημειώνεται πως αν και στη σχετική σύμβαση που κυρώθηκε με τον νόμο 3605/2007 («Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του τμήματος Μαλιακός – Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) και ρύθμιση συναφών θεμάτων», ΦΕΚ Α΄ 190/8.8.2007) προβλέπεται (παρ. 25.1.1) η αναλογική χρέωση των χρηστών (δηλαδή ανάλογη της πραγματικά διανυόμενης απόστασης), κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Αντίθετα ο παραχωρησιούχος διατηρεί παντού το λεγόμενο «ανοικτό» σύστημα διοδίων αντί του «κλειστού» στο οποίο ο πλήρης έλεγχος των εισόδων – εξόδων του αυτοκινητόδρομου θα του επέτρεπε την πλήρη εφαρμογή της αναλογικής αρχής κατά τα παραπάνω.

Παρά το εύλογο χρονικό διάστημα πολλών ετών που μεσολάβησε, ο παραχωρησιούχος δεν έχει πάρει τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την αναλογική χρέωση των χρηστών εμμένοντας στην διατήρηση των παραπάνω εξωφρενικών διοδίων τελών όχι μόνο στο σταθμό Μοσχοχωρίου αλλά και στους υπόλοιπους σταθμούς διοδίων του τμήματος Μαλιακός – Κλειδί.

Ταυτόχρονα το υπουργείο Υποδομών δηλώνει απρόθυμο να διαπραγματευτεί την βελτίωση οικονομικών όρων της σύμβασης (εξωφρενικό ύψος χρέωσης διοδίων τελών για απλούς χρηστές, μη εξαίρεση από την καταβολή τους για μόνιμους κάτοικους), όπως δείχνει και η πρόσφατη έγγραφη απάντηση στη Βουλή (1401/1405/1411/18-8-2014) του αρμόδιου υπουργού κ. Χρυσοχοΐδη.

Γίνεται επομένως σαφές πως η νομοθετική ρύθμιση του θέματος αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών αλλά κυρίως η ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών, ιδιαίτερα μέσω των οδικών δικτύων της Μαγνησίας και της Λάρισας. Για τους παραπάνω λόγους και λαμβάνοντας υπ’όψιν τις προβλέψεις της ισχύουσας σύμβασης μεταξύ Παραχωρησιούχου και Ελληνικού Δημοσίου για το εν λόγω έργο, προτείνουμε την παρακάτω ρύθμιση.

Άρθρο ….

Σύστημα Διοδίων του τμήματος «Μαλιακός – Κλειδί» της ΠΑΘΕ

1. Το ανοικτό σύστημα διοδίων που λειτουργεί στο τμήμα «Μαλιακός – Κλειδί» του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ καταργείται στο σύνολό του.
2. Στο τμήμα «Μαλιακός – Κλειδί» του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ λειτουργεί αποκλειστικά κλειστό σύστημα διοδίων σύμφωνα με τον νόμο 3605/2007 («Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του τμήματος Μαλιακός – Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) και ρύθμιση συναφών θεμάτων», ΦΕΚ Α΄ 190/8.8.2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Η εγκατάσταση και λειτουργία του κλειστού συστήματος διοδίων γίνεται με δαπάνες και ευθύνη του Παραχωρησιούχου σε χρόνο που αυτός επιλέγει. Κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργεί το κλειστό σύστημα χρέωσης διοδίων τελών, δεν χρεώνονται σε κανένα χρήστη διόδια τέλη.
4. Οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων όπου λειτουργούν σταθμοί διοδίων δεν καταβάλλουν κανένα τέλος στον παραχωρησιούχο.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.