ΔΕΠΑ

Σε έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτες στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων», θα προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού, που συνεδριάζει την Τρίτη 15 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα.

Το Συμβούλιο θα τροποποιήσει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ Α΄/212/2018) «Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό» και θα καθορίσει χώρο και ημερομηνία για τον απολογισμό δράσης 2017-2018.

Ακόμη θα συζητήσει και θα λάβει απόφαση της Ιεράς Μονής Άνω Ξενιάς για την παραχώρηση οικοπέδου για την ίδρυση Μετοχίου στην πόλη του Αλμυρού και τέλος θα λάβει απόφαση για συμμετοχή του Δήμου στον ΦΟ.Δ.Σ.Α. Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.