Ανάγκη στήριξης του συλλόγου «Φάρος Σκοπέλου»

Ο «ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» ιδρύθηκε το 2006 ως σύλλογος υποστήριξης χρόνιων ασθενών με δυνητικά απειλητικές παθήσεις για τη ζωή καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους , με μακροπρόθεσμο στόχο τη στελέχωση μιας διεπιστημονικής ομάδας αποτελούμενης από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (γιατρό , νοσηλευτή και ψυχολόγο) , έτσι ώστε να δύναται να παρέχει υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας.
Τα τελευταία 4 χρόνια , ο σύλλογος παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης σε κατοίκους του νησιού της Σκοπέλου , που πάσχουν από νεοπλασματικές και άλλες χρόνιες παθήσεις. Ο στόχος της δημιουργίας της προαναφερθείσας διεπιστημονικής ομάδας συνεχίζει φυσικά να υφίσταται και στην παρούσα φάση έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Η υλοποίηση του στόχου αυτού, πρακτικά σημαίνει ότι οι χρόνιοι ασθενείς και οι οικογένειες τους θα λαμβάνουν υπηρεσίες ιατρικής, νοσηλευτικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης που θα συμβάλλουν στη βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας ζωής τους.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο «ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» συνεργάζεται με δομές Ανακουφιστικής Φροντίδας στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπως το Ίδρυμα «Τζένη Καρέζη», τις κοινωνικές υπηρεσίες Νοσοκομείων κι άλλες δομές και συλλόγους που ασχολούνται με την υποστήριξη χρόνιων ασθενών.
Η μέχρι τώρα εμπειρία και ανταπόκριση στις παρεχόμενες υπηρεσίες του «ΦΑΡΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» από τους εξυπηρετούμενους του, υποδεικνύει την ανάγκη συνέχισης του έργου και της δράσης του συλλόγου.
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τονιστεί η ανάγκη στήριξης του συλλόγου από τα μέλη του, την τοπική κοινωνία της Σκοπέλου, τις σχετικές υπηρεσίες και δομές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του και η δυνατότητα διεύρυνσης της δράσης του. Είναι σημαντικό, η τοπική κοινωνία να στηρίζει τη δράση του συλλόγου και οι τρόπος στήριξης έγκειται αρχικά στο να γνωρίζει και να κατανοήσει την ταυτότητα του ΦΑΡΟΥ, τη μέχρι τώρα δράση του και να συμβάλλει με όποιο τρόπο στην αναβάθμιση του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2424022341, E-mail : farosskopelou@gmail.com ,
www.farosskopelou.gr