Αποδεκτά τα πτυχία των Τμημάτων Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Για πλήρωση θέσεων “ΠΕ Πληροφορικής” στο δημόσιο τομέα

Αποδεκτά τα πτυχία των Τμημάτων Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για πλήρωση θέσεων “ΠΕ Πληροφορικής” στο Δημόσιο Τομέα. Σύμφωνα με ρητή διευκρίνιση της Γενικής Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού του ΑΣΕΠ (κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΑΣΕΠ), ως απάντηση σε σχετική ερώτηση των Τμημάτων Ψηφιακών Συστημάτων των Πανεπιστημίων Πελοποννήσου και Θεσσαλίας: “Στις προκηρύξεις/ανακοινώσεις που εκδίδει ή εγκρίνει το ΑΣΕΠ, το πτυχίο του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού ιδρύματος ΑΕΙ από το οποίο κτήθηκε, περιλαμβάνεται μεταξύ των αποδεκτών τίτλων για την πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής”
https://ds.uth.gr/wp-content/uploads/2021/12/16683_asep.pdf
Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μπορούν να διεκδικούν θέσεις Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) Πληροφορικής στο Δημόσιο Τομέα, σε διαγωνισμούς και σε προκηρύξεις επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.