Διαδικτυακό σεμινάριο από τον Σύλλογο Φοροτεχνικών Μαγνησίας

Το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 10.00-13.30 ο Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν.Μαγνησίας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών
Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο(webinar) με θέμα «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19»
Ενδεικτική θεματολογία:
1. Μηχανισμός στήριξης εργαζομένων
2. Εξ αποστάσεως εργασία άδεια ειδικού σκοπού
3. Οργάνωση του χρόνου εργασίας
4. Λειτουργία προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας
5. Αναστολές συμβάσεων εργασίας, Αποζημίωση ειδικού σκοπού
6. Ρήτρες διατήρησης θέσεων εργασίας και περιορισμοί στην καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων ΣΣΕ και ΔΑ
7. Μηχανισμοί ελέγχου μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού,
διοικητικές κυρώσεις Σ.ΕΠ.Ε.
8. Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ειδικού σκοπού αρμοδιότητας
Εισηγητής στο σεμινάριο είναι ο επιθεωρητής εργασιακών σχέσεων και προϊστάμενος του ΣΕΠΕ Ν.Λάρισας Ανδρέας Μίχος
Πρόσβαση θα έχουν μόνο τα μέλη του συλλόγου με δωρεάν συμμετοχή.