Διάλεξη για στερεότυπα στον χώρο της υγείας

Το τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει διάλεξη της Δήμητρας Βαρβαρέζου με τίτλο: «Στερεότυπα στον Χώρο της Υγείας: Νοηματοδοτήσεις περί ταυτότητας, αυτοχθονίας, και κινητικής αναπηρίας». Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σήμερα Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, στις 18:00.
Η Δήμητρα Βαρβαρέζου είναι διδάκτωρ Κoινωνικής Ανθρωπολογίας από το Arizona State University (H.Π.Α). Η διάλεξη θα δοθεί στην ομάδα «Εκδηλώσεις ΙΑΚΑ» του MS-TEAMS που είναι προσβάσιμη με κωδικούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η πρόσβαση είναι ανοιχτή και χωρίς τη χρήση του MS-TEAMS, από browser Google Chrome ή Microsoft Edge.