Διάλεξη στο ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου

«Σκέψεις για την Κινητικότητα και την Κοινωνική Συγκρότηση στους Ελληνόφωνους Ορθόδοξους της Κωνσταντινούπολης το Δεύτερο Μισό του 17ου Αιώνα», θα αναφερθούν στη διάλεξη του Γιώργου Tζεδόπουλου (επιστημονικού συνεργάτη του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεοτέρου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ), Ακαδημία Αθηνών), με θέμα, «Ο Μεγάλος Διερμηνέας και ο Μαθητευόμενος Παντοπώλης». Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί σήμερα Tετάρτη, 17 Απριλίου στις 18:30, στην αιθ. πολυμέσων τμήματος ΙΑΚΑ, 6ος ορ.