Διευκρινήσεις της Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας σχετικά με το self-test των μαθητών

«Eξ αφορμής της επαναλειτουργίας των Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής
μας και με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας» όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο Διευθυντής ΔΔΕ Μαγνησίας κ. Χαράλαμπος Σταχτέας επισημαίνει σχετικά με το self-test των μαθητών τα ακόλουθα:
–>Είναι υποχρεωτικό και χρήσιμο να γίνεται το self-test στις
προκαθορισμένες ημερομηνίες.
–>Είναι υποχρεωτικό και χρήσιμο να πραγματοποιείται το self-test με
τον ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ, όπως οι οδηγίες αναλυτικά το περιγράφουν.
–>Είναι υποχρεωτικό και χρήσιμο να ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα ΤΟ ΟΡΘΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ του self-test.
–>Είναι υποχρεωτικό ο κάθε μαθητής να εισέρχεται στο σχολείο ΜΟΝΟ ΜΕ
ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ και να έχει μαζί του έντυπο με καταγεγραμμένα τα
απαραίτητα στοιχεία εκτέλεσης του self-test.
–>Είναι υποχρεωτικό να γίνεται η απόρριψη των υλικών μετά τη
διενέργεια των self-test ως εξής: 1)Αν το τεστ είναι αρνητικό, γίνεται
απόρριψη στον κοινό κάδο απορριμμάτων. 2)Αν το τεστ είναι θετικό,
γίνεται απόρριψη επίσης στον κοινό κάδο απορριμμάτων, αλλά μέσα σε δυο
σακούλες καλά κλεισμένες.
–>Είναι υποχρεωτικό τα απόβλητα των self–test να ΜΗΝ τοποθετούνται
στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και να ΜΗΝ απορρίπτονται στις
αποχετεύσεις».