Δικτύωση μεταξύ ΚΔΗΦ ΑμεΑ και πρώην Κ.Ε.Σ.Α.Α.Μ.

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης των κοινωνικών δομών που ανήκουν στον Δήμο Βόλου, κατά τον μήνα Νοέμβριο, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση της Κοινωνικής Λειτουργού, Λαδέρη Βασιλικής, του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, το οποίο αποτελεί δομή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, του Δήμου Βόλου και είναι συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», με την Κοινωνική Λειτουργό, Παπαδοπούλου Δήμητρα, εργαζόμενη στη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων στο Φάσμα του Αυτισμού Μαγνησίας( πρώην Κ.Ε.Σ.Α.Α.Μ.) το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «αφορμή της συνάντησης αποτέλεσε, η αμφίδρομη πληροφόρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 2 κοινωνικών δομών, καθώς και η διερεύνηση πιθανών πλαισίων συνεργασίας.
Η Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Μαγνησίας, στοχεύει στην υποστήριξη των ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και των οικογενειών τους. Μέσα από προγράμματα ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης καθώς και εκπαίδευσης σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, επιδιώκεται η αποϊδρυματοποίηση των ατόμων και η ομαλή ένταξή τους στην Κοινότητα.
Εκτός από το εκπαιδευμένο προσωπικό της Δομής, αρωγοί αυτού του έργου αποτελούν και οι εθελοντές, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.
Στο πλαίσιο της συνάντησης-δικτύωσης των κοινωνικών δομών του Δήμου Βόλου, έγινε αναφορά στον τρόπο λειτουργίας και το θεραπευτικό πρόγραμμα που παρέχει το Κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ.
Αναφορικά, βασικός στόχος αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών. Επιπλέον μέσα από ατομικές κι ομαδικές συνεδρίες, επιδιώκεται η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και η καταπολέμηση των διακρίσεων για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
Κατά αυτόν τον τρόπο, η διασφάλιση συνεργασίας στο πλαίσιο ενός ενιαίου δικτύου δομών κοινωνικής αλληλεγγύης και μέριμνας και η ανταλλαγή καλών πρακτικών αποβλέπουν στην καλύτερη δυνατή επίλυση των κοινωνικών αναγκών των ατόμων με αναπηρίες, που χρήζουν άμεσης υποστήριξης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και τα κριτήρια ένταξης νέων ωφελουμένων στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ: Κοινωνική Λειτουργός- Λαδέρη Βασιλική, καθημερινά 07:00-15:00, Λήμνου 12-Παλαιά,Βόλος-τηλ.επικοινωνίας 2421031860 ή στο email:kdif.amea@kekpa.gr

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.