Δημοπρασία απ΄το δήμο Ν. Πηλίου για τις παραλίες

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, θα προβεί σε Δημοπρασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ) (47458ΕΞ2020/15-5-20) και αφορά στην ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων στις οργανωμένες παραλίες του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην ανάπτυξη θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής και στον προσδιορισμό χώρων λειτουργίας καντίνας. Οι ενδιαφερόμενοι για σχετικές πληροφορίες, καλούνται να απευθυνθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου στα τηλέφωνα 2423054525 και 2423054886.