Δήμος Ν. Πηλίου: Μεταστεγάζεται το ΚΕΠ Μηλεών, νέο ΚΕΠ στην Αργαλαστή

Ζητείται επιστροφή ακινήτων στο δήμο, από πρώην δημοτική επιχείρηση

Τη μεταστέγαση του ΚΕΠ Μηλεών σε δημοτικό ακίνητο, που παραμένει κλειστό επί εννέα χρόνια και τη σύσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στην έδρα του Δήμου στην Αργαλαστή, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, εγκρίθηκε το σήμα του Δήμου, που είναι η εικόνα του Κένταυρου Χείρωνα που υποδέχεται τον Αχιλλέα.

Σύμφωνα με την απόφαση, το Δ.Σ. αποφάσισε τη μεταστέγαση του ΚΕΠ 0736 της Δ.Ε. Μηλεών στο δημοτικό κτίριο που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Βόλου Αργαλαστής, ολοκληρώθηκε με την 373/1999 μελέτη ως πρότυπη μονάδα αγροτουρισμού και είχε παραχωρηθεί ως χρήση στην πρώην Δημοτική Επιχείρηση Μηλεών. Παραμένει δε κλειστό επί 9 και πλέον έτη.
«Το προαναφερόμενο κτίριο πληροί όλες τις προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΚΕΠ, διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α) και διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού κανονισμού ΓΟΚ και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ102/Α΄), σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να βρίσκονται σε κεντρικό σημείο του Δήμου με πλήρης οδική και συγκοινωνιακή κάλυψη ώστε να είναι προσβάσιμα απ’ όλους τους πολίτες, είτε διαμένουν μόνιμα είτε είναι προσωρινοί επισκέπτες του Δήμου μας και οπωσδήποτε από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, άτομα τρίτης ηλικίας κλπ)», τονίζεται στην απόφαση, ενώ η δαπάνη των απαιτούμενων εργασιών μετεγκατάστασης βαραίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία νέου Κ.Ε.Π. στην έδρα του Δήμου στην Αργαλαστή και συγκεκριμένα στο ισόγειο του κτιρίου όπου σήμερα εδρεύει η υπηρεσία Δημοτολογίου του Δήμου. Η επάνδρωση του νέου Κ.Ε.Π. θα γίνει με μεταφορά υπαλλήλων του Δήμου με απόφαση Δημάρχου.

Ο Δήμος αναφέρει ότι κρίνει σημαντική την δημιουργία Κ.Ε.Π. στην έδρα του Δήμου μας, με την οποία θα επιτύχουμε δύο στόχους:
• Θα συμβάλει αφενός στην εξυπηρέτηση ενός σημαντικού κεντρικού τμήματος του Δήμου που στερείται σήμερα ανάλογων υπηρεσιών.
• Και αφετέρου θα ελαφρύνει τις δημοτικές υπηρεσίες από ένα σημαντικό όγκο εργασιών.

Το σήμα του Δήμου
Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ενέκρινε κατά πλειοψηφία, την υποβολή αιτήματος στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών δια της Διεύθυνσης Τ.Α και Διοίκησης Μαγνησίας, για την παροχή σύμφωνης γνώμης, προκειμένου η εικόνα του Κένταυρου Χείρωνα που υποδέχεται τον Αχιλλέα να αποτελέσει στο εξής το έμβλημα (ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα) του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Ζητείται επιστροφή ακινήτων

Στο μεταξύ, να επανέλθουν στην ιδιοκτησία του έξι ακίνητα που είχαν παραχωρηθεί στην πρώην «Δημοτική Επιχείρηση Μηλεών» ζητά ο Δήμος Νοτίου Πηλίου και σχετική απόφαση έλαβε σε συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για τους δημοτικούς ξενώνες «Φιλιππίδη» στις Μηλιές, τους δημοτικούς ξενώνες «Αλατίνου» στις Πινακάτες, το κτίριο που βρίσκεται εντός αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 20.820 τ.μ. στη θέση «Γλυφούρες» Μηλεών, το δημοτικό κτίριο «Ταβέρνα στον Οικισμό Μηλεών», το δημοτικό κτίριο «Ταβέρνα στον οικισμό Βυζίτσας» καθώς και το κτίριο «Κιόσκι» στη Βυζίτσα. Όπως τονίζεται, στόχος της δημοτικής αρχής, είναι η εκμετάλλευση αυτών των κτιρίων στον Δήμο και να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του. Το ακίνητο στις Γλυφούρες θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του νέου ΚΕΠ Καλών Νερών.