Δήμος Νοτίου Πηλίου: Αίτημα για συμμετοχή στην εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Με πέντε θέματα ημερήσιας διάταξης, συνεδριάζει στο ΚΕΓΕ Αργαλαστής το Δημοτικό Συμβούλιο Νοτίου Πηλίου, την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 10 το πρωί.
Η συνεδρίαση θα γίνει δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών και θα συναινέσει στη μεταφορά των έργων υποδομές ύδρευσης για επαρκή ποσότητα και ποιότητα νερού, ποσού χρηματοδότησης 3.626.376 € και ανέγερση δημοτικού καταστήματος Αργαλαστής (β’ φάση ολοκλήρωση εργασιών) προϋπολογισμού 950.143 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», στο πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης».

Επίσης, θα αποφασιστεί η έγκριση υποβολής αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σύμφωνα με την εισήγηση ο Δήμος θα υποβάλει αίτημα για ένταξη στην κατηγορία (α) πολλή υψηλής προτεραιότητας των Δημοτικών Ενοτήτων Μηλεών και Τρικερίου και στην κατηγορία (β) υψηλής προτεραιότητας των Δ.Ε. Αφετων, Αργαλαστής και Σηπιάδος.

Τέλος, το Συμβούλιο θα εγκρίνει το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» και θα συγκροτήσει επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής χώρων και χώρων μετά κτιρίων για την στέγαση σχολικών μονάδων.