Δωρεάν μαστογραφικοί έλεγχοι απ΄την Αντικαρκινική Εταιρεία Βόλου

Δωρεάν μαστογραφικούς ελέγχους οργανώνει η Αντικαρκινική Εταιρεία στον Βόλο για συγκεκριμένες κατηγορίες γυναικών.
Όπως έγινε γνωστό από την πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Ε. παράρτημα Βόλου, «ο Οκτώβρης έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ο μήνας για την ενημέρωση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού . Η προληπτική μαστογραφία κάθε ένα ή δύο έτη απο-τελεί το σημαντικότερο εργαλείο έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού και έχει αποδειχθεί με μακροχρόνιες μελέτες πως αυξάνει την επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του μαστού.
Το παράρτημα Βόλου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και με την ευγενική εθελοντική προσφορά των ιδιωτών ακτινολόγων της πό-λης μας θα υλοποιήσει μια δράση.
Σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τις γυναίκες της πόλης μας για τα οφέλη της προληπτικής μαστογραφίας για την πρώιμη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού.
Η δράση αυτή αφορά την διενέργεια δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου σε γυναίκες μεγαλύ-τερες των 40 ετών που είτε για κοινωνικούς είτε για οικονομικούς λόγους, είτε από έλλειψη ενημέ-ρωσης για τα οφέλη που προσφέρει η προληπτική μαστογραφία, δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε μα-στογραφικό έλεγχο , είτε το διάστημα από την τελευταία μαστογραφία είναι μεγαλύτερο από τα δύο έτη. Όσες γυναίκες ενδιαφέρονται να υποβληθούν σε δωρεάν μαστογραφία μπορούν να επικοι-νωνήσουν στο τηλέφωνο 2421033507 (κο Ρουσογιάννη ) από 12.00-14.00 και 18.00-20.00 τις κα-θημερινές από Δευτέρα 26/10 έως και Παρασκευή 30/10/2020».