Δύο αντιδημάρχους όρισε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Δύο αντιδημάρχους όρισε με χθεσινή του απόφαση ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός, ενώ σε άλλους δύο έκανε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση ορίζεται έμμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Νοτίου Πηλίου, ο Δημήτριος Ραμματάς, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Πολιτισμού και Νεολαίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με αρμοδιότητες την Πολιτική Προστασία και θέματα πολιτισμού.
Επίσης ορίζεται ο Ιωάννης Φιλίππους άμισθος Αντιδήμαρχος Τουρισμού μεταβιβάζοντας σε αυτόν αρμοδιότητες σε θέματα προβολής και Τουρισμού.

Επίσης ο δήμαρχος μεταβιβάζει τον άμισθο αντιδήμαρχο Δ.Ε, Τρικέρων Βασίλειο Μανέτα αρμοδιότητες για θέματα Καυσίμων, Λιμενικού Γραφείου, Αλιείας, Λιμενικών έργων και Λιμενικής Πολιτικής και στον αντιδήμαρχο Μαμμά Νικόλαο, Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος την εποπτεία και ευθύνη του τομέα καθαριότητας, τη συνεργασία με προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων όπως και τη συνεργασία με άλλους αντιδημάρχους για τα συστήματα ύδρευσης και άρδευσης και την ευθύνη των Κοιμητηρίων.