Εκδήλωση στο Βελεστίνο για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Σποράδες

Η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βελεστίνο την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019
και ώρα 11:00, για την Πρόσκληση Υπομέτρου 19.2 : «Στήριξη για την
υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις
Ιδιωτικού χαρακτήρα».