ΔΕΠΑ

Η Διοικούσα Επιτροπή της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) – Παράρτημα Ν. Μαγνησίας με αφορμή την Προκήρυξη Εκλογών καλεί τα μέλη του Παραρτήματος σε Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία του Παραρτήματος, στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου (Κύπρου 48).

Σε περίπτωση μη απαρτίας (χρειάζεται το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, στις 10:00 π.μ. και στον ίδιο τόπο. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής και νέου Εποπτικού Συμβουλίου, προγραμματίζονται για το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, στο Γραφείο Καθηγητών του 1ου Γυμνασίου Βόλου (Κύπρου 48), τις ώρες: από τις 10:00 μέχρι τις 13:30.

Η ψηφοφορία μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως την ημέρα των εκλογών ή δια αλληλογραφίας, με επιστολή, που θα σταλεί στην εφορευτική επιτροπή μέχρι και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018.