Εκλογοαπολογιστική συνέλευση του σωματείου «Ιππόκαμπος»

Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Σωματείου «Ιππόκαμπος», θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρες 11:30-17:30 στο Πνευματικό Κέντρο της Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος & Αλμυρού – Κάτω Αίθουσα (Κ. Καρτάλη 152 Βόλος) με θέματα συζήτησης : Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης, Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, Παρουσίαση Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής διετίας 2017-2019, Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου – υποβολή και έγκριση έκθεσης πεπραγμένων διετίας 2017-2019, Υποβολή και έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού Ταμείου, διετίας 2017-2019, Υποβολή και έγκριση Προϋπολογισμού 2020, Ενημέρωση και Προτάσεις Μελών , Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), και της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.).
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιότητας η 14η Οκτωβρίου 2019 στις 20:00. Παράβολο υποψηφιότητας 5,00€
Στην Συνέλευση έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος τα ταμειακώς ενημερωμένα Τακτικά Μέλη, ακόμη και αν τακτοποιηθούν οικονομικά προ των εργασιών της Συνέλευσης.
Αν δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 τις ίδιες ώρες, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα».