Ένταξη νέων ωφελουμένων στο Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Βόλου ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάρτιο του 2018 στο πλαίσιο υλοποίησης απόφασης Ένταξης της Πράξης « Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου» του Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.)
Η δομή αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα των κοινωνικών δομών του Δήμου Βόλου που σκοπός της είναι, η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη απόρων, αναξιοπαθούντων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, μεταναστών και αστέγων που διαμένουν στο Δήμο Βόλου, ύστερα από έγγραφο αίτημά τους και υπό προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινωνικό Φαρμακείο τους παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα.
Για την ένταξη νέων ωφελουμένων στο Κοινωνικό Φαρμακείο, απευθύνεται ανοιχτή πρόσκληση, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις, κατά το χρονικό διάστημα από 5 Απριλίου 2021 έως 20 Μαΐου 2021, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από ώρα 10:00 έως 14:00, στο χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου Τοπάλη 14 (ΔΙΑΥΛΟΣ).
Για κάθε διευκρίνιση/πρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν µε την συντονίστρια της δομής κα Χριστίνα Μπουγάνη Κοινωνική Λειτουργό, στο τηλ. 24210 – 31023.