Επίδομα διαμονής και σίτισης για τους λιμενικούς σε Σκόπελο και Αλόννησο

O Βολιώτης Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών Κυράνης Κώστας κάνει γνωστή την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Εσωτερικών για την παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής στους Λιμενικούς της Σκοπέλου και της Αλοννήσου.

Στην ανακοίνωση της ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος αναφέρεται :

Η Ένωσή μας έχει αναδείξει πολλές φορές το πρόβλημα της στελέχωσης των νησιών των Β.Σποράδων . Σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας αποτελεί και το κόστος διαβίωσης αφού τόσο η έλλειψη καταλυμάτων όσο και οι αυξημένες τιμές των αγαθών δυσχεράνουν την καθημερινότητα των συνάδελφων.

Με απόφαση όμως του Υπουργείου Οικονομικών και Εσωτερικών για την παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών δίνεται μία σημαντική βοήθεια στους συνάδελφους που υπηρετούν σε Σκόπελο και Αλόννησο  .

Συγκεκριμένα, με την με αρ. πρωτ. 43802/16-05-2023 (ΦΕΚ 3274/Τεύχος Β/ 17-05-2023) Απόφαση καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο χρηματικό όριο και το μηνιαίο κόστος για την παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών, από 16 δήμους της χώρας , σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης ύψους οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (8.637.300,00 €) περίπου ετησίως που θα διατίθενται στους δικαιούχους κατόπιν λήψης απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017.

Η παροχή αυτή θα δίνεται μεταξύ άλλων και στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος που παρέχει  υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

Για τον Ν. Μαγνησίας και συγκεκριμένα για τους Δήμους Σκοπέλου και Αλοννήσου, το ανώτατο ετήσιο χρηματικό όριο και το μηνιαίο κόστος ορίζεται ως ακολούθως:

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ (ΕΥΡΩ) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΕΥΡΩ)
1 ΣΚΟΠΕΛΟΥ 878.400,00 600,00
2 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 390.000,00 650,00

Η Ένωσή  επικοινωνώντας με τους  με τους Δημάρχους Σκοπέλου Περίσση Σταμάτη και Αλοννήσου Βαφίνη Πέτρο θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την χορήγηση της παροχής αυτής  στους συναδέλφους που υπηρετούν εκεί .

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.