Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων».

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια πέντε (5) ωρών & θα πραγματοποιηθεί: Στο Βόλο στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Κυψέλη, Αγίου Νικολάου 1, το Σάββατο 06 Μαΐου 2017, από ώρα 10:00 έως 15:00. Εισηγητής: Παύλου Χρήστος (Υπάλληλος Α.Α.Δ.Ε.).

Θα προηγηθεί ολιγόλεπτη ενημέρωση – εισήγηση για την Τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών από τον αντιπρόεδρο του Π.Τ. Θεσσαλίας του Ο.Ε.Ε. κο Χρηστάκη Γεώργιο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2016 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αίτηση συμμετοχής/εκδήλωση ενδιαφέροντος, ηλεκτρονικά στο oee7pt@oe-e.gr Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2410 531422