????????????????????????????????????

Στο πλαίσιο εκπαιδευτικού ταξιδιού της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, οι Ναυτικοί Δόκιμοι της IVης Τάξης επισκέφθηκαν την Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017 δύο από τις τρεις στρατιωτικές μονάδες της Μαγνησίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού οι ναυτικοί δόκιμοι επισκέφθηκαν:
α. Την έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ «ΚΙΛΚΙΣ – ΛΑΧΑΝΑ»), όπου ενημερώθηκαν για την αποστολή, το έργο και τις τρέχουσες δραστηριότητές της.
β. Την έδρα της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών (32 ΤΑΞ ΠΖΝ «ΜΟΡΑΒΑΣ»), όπου ενημερώθηκαν για την αποστολή, το έργο και τις τρέχουσες δραστηριότητές της, ενώ πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ηρώων της Ταξιαρχίας, από τον Αρχηγό της Σχολής.