Επιτροπή αστυνόμευσης ρεμάτων στη Μαγνησία

Με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, ορίστηκε Επιτροπή αστυνόμευσης ρεμάτων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. Την επιτροπή αποτελούν τρεις υπάλληλοι της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, με άλλους τρεις αναπληρωματικούς, ειδικότητας Π.Ε. Μηχανικών.
Έργο της Επιτροπής θα είναι η αστυνόμευση ρεμάτων και συγκεκριμένα θα είναι υπεύθυνοι για τον εντοπισμό καταλήψεων, επιχώσεων (μπαζώματα), απόρριψη στερεών αποβλήτων (σκουπίδια) και γενικώς όλων των παράνομων ενεργειών που γίνονται στις κοίτες των υδατορεμάτων, εκτός της αστυνόμευσης που αφορά στην εξόρυξη, αμμοληψία «εντός της κοίτης ποταμών, χειμάρρων κλπ.».
Επίσης θα έχουν την ευθύνη για τη λήψη των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία διοικητικών και άλλων μέτρων στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν παράνομες ενέργειες στις κοίτες των υδατορεμάτων. Ακόμη θα ελέγχουν την κατάσταση που βρίσκεται η φυσική κοίτη των υδατορεμάτων και γενικά τα προβλεπόμενα από την εγκύκλιο αρ. 33/1998 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.- Γ.Γ.Δ.Ε. και την κείμενη Νομοθεσία. Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31.12.2022.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.