Γ. Κίτσιος: 26 χρόνια στο τιμόνι ενός μεγάλου Συνεταιρισμού και συνεχίζει!

Νέα διοίκηση στον Αγροτικό Παραγωγικό Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου «Η Δήμητρα»

Την Κυριακή 26/06/2016 στο Ευγένειο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου διεξήχθησαν με απόλυτη τάξη και παρουσία Δικαστικού Λειτουργού οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και του Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4386/2016 για τους Συνεταιρισμούς και το Καταστατικό του Συνεταιρισμού.

Την Δευτέρα 27/06/2016 στα γραφεία του Συνεταιρισμού πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Την ίδια μέρα στα γραφεία του Συνεταιρισμού πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την συγκρότηση του νέου Εποπτικού Συμβουλίου σε σώμα.

Έτσι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κκ. Ιωάννη Κίτσιο του Λεωνίδα Πρόεδρο ,Κωνσταντίνο Ερρινάκη του Θωμά Αντιπρόεδρο, Μιχαήλ Σπύρου του Δημητρίου Γραμματέα, Νικόλαο Τοκαλή του Δημητρίου Ταμία και Αλέξανδρο Τσάμη του Γεωργίου , Σπυρίδωνα Σπύρου του Δημητρίου και Δημήτριο Φωτεινόπουλο του Αχιλλέα μέλη.

Επιπλέον το νέο Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κκ Ιωάννη Τζοτζόλα του Σταύρου Πρόεδρο και Γεώργιο Σταντσούρη του Στυλιανού και Δημήτριο Κραβαρίτη του Νικολάου ως μέλη.

Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κίτσιος εκλέγεται συνεχώς και τιμάται από τα μέλη του Συνεταιρισμού με το αξίωμα του Προέδρου επί είκοσι τέσσερα (24) συναπτά έτη και μάλιστα με συντριπτικά ποσοστά ψήφων.

Εφέτος το ποσοστό του έφτασε το 73% των ψήφων.

Αυτό για όσους γνωρίζουν τα του Συνεταιρισμού είναι απόλυτα λογικό διότι όλα αυτά τα χρόνια ο Πρόεδρος και η Διοίκηση του κατάφεραν να εξυγιάνουν τον Συνεταιρισμό ο οποίος δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή πληρώνοντας κανονικά και έγκαιρα φόρους και υποχρεώσεις.

Επιπλέον πραγματοποιεί συνεχώς εκσυγχρονισμούς και επενδύσεις στην κατεύθυνση της παραγωγής ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

Έχει ανανεώσει όλες τις συσκευασίες των προϊόντων ενώ κυκλοφόρησαν και νέες σειρές προϊόντων με φρέσκες και νεανικές ετικέτες.

Δημιουργήθηκε νέο site του Συνεταιρισμού ενώ αναπτύχθηκε η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συγχρόνων μεθόδων marketing με πολύ μεγάλη ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού.

Στόχος είναι η παροχή ποιοτικών προϊόντων σε λογικές τιμές για τον καταναλωτή κι έτσι σε όλους ανεξαιρέτως τους αμπελώνες εφαρμόζεται σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ενώ στο Ποτοποιείο και στο Οινοποιείο εφαρμόζονται τα πρότυπα ISO και HACCP πιστοποιημένα από τους LLOYDS London.

Επιπλέον οι φυτεύσεις νέων αρωματικών ποικιλιών αμπελιών προσδίδουν στα προϊόντα άριστο αρωματικό χαρακτήρα.

Στα σχέδια τον νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού, η κυκλοφορία νέων προϊόντων αλλά και η συνεχής βελτίωση όλων των λειτουργιών.