Καταγγέλλουν την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μαγνησίας για το «Χαλόρεμα» Πλατανιά

Σε ανακοίνωσή του, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πλατανιά «Η ΣΗΠΙΑΔΑ» «καταγγέλλει τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων στο θέμα της οριοθέτησης του υδατορέματος «Χαλόρεμα». ‘Όπως τονίζεται « 1. Το ρέμα αυτό τα τελευταία χρόνια πλημμυρίζει συχνά τον οικισμό του Πλατανιά.

Μία από τις κύριες αιτίες είναι ο μώλος Πλατανιά ο οποίος – κατά τη μαρτυρία της ΜΠΕ του προγραμματιζόμενου νέου λιμένα – έχει ήδη «ανακόψει τη δράση των παράκτιων ρευμάτων από τα ανατολικά προς τα δυτικά, με συνέπεια σε περιόδους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, ο χείμαρρος να πλημμυρίζει τοπικά και απαιτείται καθαρισμός με μηχανικά μέσα» ενώ με την κατασκευή του νέου λιμένα θα επέλθει περαιτέρω «περιορισμός της σημερινή δράσης των κυματισμών προ της εκβολής του χειμάρρου, με συνέπεια την περαιτέρω συσσώρευση υλικού στην εκβολή του». Δηλαδή, το πρόβλημα που έχει ήδη δημιουργηθεί από την ύπαρξη του υφιστάμενου μώλου – σύμφωνα πάντα με τη ΜΠΕ του λιμένα – πρόκειται να επιδεινωθεί, εάν δεν ληφθούν μέτρα.

2. Οι κάτοικοι του Πλατανιά ήδη από το 2010 με διαβήματα προς τον Δήμο, την τότε Νομαρχία, την Περιφέρεια, τον Συνήγορο του Πολίτη αλλά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ζητούν την εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης του ρέματος και την λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας που θα προταθούν από αυτήν.

3. Στις αρχές του 2022 η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπέγραψε σύμβαση για ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΟΡΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΥ Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ’ κατόπιν κλειστού διαγωνισμού και σε λιγότερες από 20 ημέρες υπεβλήθη η Τεχνική Έκθεση η οποία δεν «ωρίμαζε» την ως άνω μελέτη οριοθέτησης αλλά υπέβαλε την ίδια τη μελέτη οριοθέτησης: δηλαδή πρότεινε και τις οριογραμμές του ρέματος αλλά και τεχνικά έργα διευθέτησης σε δύο σημεία του ρέματος.

4. Ω του θαύματος, σύμφωνα με τον μελετητή της οριοθέτησης – και τον μελετητή της ΜΠΕ που τη συνοδεύει – δεν αναφέρεται πουθενά ότι στα πλημμυρικά φαινόμενα συμβάλουν οι συσσωρεύσεις φερτών υλών λόγω του υφιστάμενου μώλου, αλλά ούτε φυσικά και η μελλοντική μεγαλύτερη συμβολή του νέου λιμένα, κάτι όμως που ο ίδιος ο μελετητής της ΜΠΕ του λιμανιού έχει παραδεχτεί. Και επομένως, το μείζον αυτό θέμα δεν αντιμετωπίζεται από τα αντιπλημμυρικά έργα διευθέτησης που προτείνονται από την παρούσα μελέτη οριοθέτησης. Εν ολίγοις, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, κατά την πάγια τακτική της, προσπαθεί απλά να μας «ρίξει στάχτη στα μάτια».

5. Επιπλέον, διαστρεβλώνονται και οι διαδικασίες διαβούλευσης, αφού ο Δήμος Νοτίου Πηλίου δεν προσεκλήθη ποτέ να συμμετέχει στη διαβούλευση κατά παράβαση του ν. 4258/2014 που ορίζει τη διαδικασία οριοθέτησης ρεμάτων, και πουθενά δεν αναγνωρίζεται – ούτε από τον Μελετητή, ούτε από τη ΜΠΕ – ότι απαιτείται έκδοση ΠΔ για την οριοθέτηση του Χαλορέματος, καθώς όλο το Πήλιο και οι οικισμοί του και ειδικά ο οικισμός Πλατανιά χαρακτηρίζεται παραδοσιακός και υπάγεται σε ειδικό καθεστώς προστασίας βάσει της Φ.31/24512/1858/3.5.1976 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών. 6. Σας αποστέλλουμε συνημμένα 4 έντυπα Δ11 που υπέβαλαν στη διαβούλευση ο Σύλλογός μας και έγκριτοι επιστήμονες, στα οποία αναδεικνύονται αναλυτικά όλες οι προβληματικές πτυχές τόσο της ανάθεσης όσο και των μελετών. 7. Τέλος σας διαβιβάζουμε το έγγραφο του ΥΠΕΝ σε απάντηση δικού μας ερωτήματος. Στο έγγραφο αυτό περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την οριοθέτηση του ρέματος ΧΑΛΟΡΕΜΑ και την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος».

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.